palivové drevo, triesky, stroje na spracovanie dreva
Rozkurovacie triesky v papierových obaloch.

PALIVOVÉ DREVO ROZKUROVACIE TRIESKY

MäKKÉ IHLIČNATÉ SMREK, JEDĽA, BOROVICA

  • Drevo je narezané na dĺžky 23 cm
  • Naštiepané na hrúbku 0,5-2 cm
  • Voľne ukladané do kartónovej krabici rozmer 26cm x 23cm x 30cm, alebo papierové vrece rozmer 15cm x 23cm x 50cm.
  • Drevo sa voľne suší na vzduchu, zbytková vlhkosť je dosušená v teplovzdušnej sušiarni. Zostatková vlhkosť dreva dosahuje hodnotu v priemere 20% a menej.
  • Váha naloženej kartónovej krabici, alebo papierového vreca je cca 5kg. Drevo je prírodný produkt, podlieha zmene hmotnosti.

Cena bez dopravy 3,50€/1ks (krabica, vrece) s DPH.


PALIVOVE DREVO ROZKUROVACIE TRIESKY

MAKKE IHLICNATE SMREK, JEDLA,BOROVICA

  • Drevo je narezané na dĺžky 23 cm
  • Naštiepané na hrúbku 0,5-2 cm
  • Voľne ukladané do drevených paliet vonkajší rozmer palety 1,05m x 0,95m x 1,2 m. V palete je uložený jeden priestorový meter (1prm) palivového dreva.
  • Drevo sa voľne suší na vzduchu, zbytková vlhkosť je dosušená v teplovzdušnej sušiarni. Zostatková vlhkosť dreva dosahuje hodnotu v priemere 20% a menej.
  • Váha naloženej palety s rozkurovacími trieskami, objem 1prm je cca 260kg a viac. Drevo je prírodný produkt, podlieha zmene hmotnosti..

Cena bez dopravy 140,00€ /1prm s DPH. 


Volne ukladané na drevené palety