palivové drevo, triesky, stroje na spracovanie dreva
Volne ukladané na drevené palety

PALIVOVÉ DREVO PRE VAŠE KRBY, KRBO KACHLE, PECE A KOTLY

TVRDÉ LISTNATÉ: BUK, DUB, JASEŇ, JAVOR

 • Drevo je narezané na dĺžky 25cm, alebo 33cm, alebo 50cm. (Dĺžka dreva podľa požiadavky odberateľa).
 • Naštiepané na hrúbku 12-18 cm
 • Voľne ukladané do drevených paliet vonkajší rozmer palety 1,05 x 0,95 x 1,2 m. V palete je uložené 1 prm palivového dreva
 • Drevo sa voľne suší na vzduchu. Zostatková vlhkosť dosahuje hodnotu v priemere 30% a viac.
 • Váha naloženej palety s palivovým drevom, objem 1prm je cca 560kg a viac. Drevo je prírodný produkt, podlieha zmene hmotnosti.

  Cena bez dopravy 63,00 €/1 prm s DPH. 

PALIVOVÉ DREVO PRE VAŠE KRBY, KRBO KACHLE, PECE A KOTLY

TVRDÉ LISTNATÉ: BUK, DUB, JASEŇ, JAVOR

 • Drevo je narezané na dĺžky 25cm, alebo 33cm, alebo 50cm. (Dĺžka dreva podľa požiadavky odberateľa).
 • Naštiepané na hrúbku 8 - 12 cm.
 • Voľne ukladané do drevených paliet vonkajší rozmer palety 1,05 x 0,95 x 1,2 m. V palete je uložené 1 prm palivového dreva
 • Drevo sa voľne suší na vzduchu, zbytková vlhkosť je dosušená v teplovzdušnej sušiarni. Zostatková vlhkosť dreva dosahuje hodnotu v priemere 20% a menej.
 • Váha naloženej palety s palivovým drevom, objem 1prm je cca 460kg a viac. Drevo je prírodný produkt, podlieha zmene hmotnosti.

Cena bez dopravy 63,00€ +15,00€ = 78,00€/1prm s DPH.


Volne ukladané na drevené palety
Volne ukladané do papierových obalov

PALIVOVÉ DREVO PRE VAŠE KRBY, KRBO KACHLE, PECE A KOTLY

TVRDÉ LISTNATÉ: BUK, DUB, JASEŇ, JAVOR

 • Drevo je narezané na dĺžky 25cm, alebo 33 cm. (Dĺžka podľa požiadavky odberateľa).
 • Naštiepané na hrúbku 8 - 12 cm
 • Ukladané do kartonovej krabici rozmer 28cm x 25cm x 34cm. V krabici je uložené 0,024 priestorového metra (0,024prm) palivového dreva.
 • Drevo sa voľne suší na vzduchu, zbytková vlhkosť je dosušená v teplovzdušnej sušiarni. Zostatková vlhkosť dreva dosahuje hodnotu v priemere 20% a menej.
 • Váha naloženej krabici s palivovým drevom, objem 0,024prm je cca 12kg. Drevo je prírodný produkt, podlieha zmene hmotnosti.

Cena bez dopravy 4,20€/1ks krabica s DPH.


PALIVOVÉ DREVO PRE VAŠE KRBY, KRBO KACHLE, PECE A KOTLY

TVRDÉ LISTNATÉ: BUK, DUB, JASEŇ, JAVOR

 • Drevo je narezané na dĺžky 25cm, alebo 33cm. (Dĺžka dreva podľa požiadavky odberateľa).
 • Naštiepané na hrúbku 8 - 12 cm
 • Ukladané do raslových vriec rozmer 33x55x25cm. Vo vreci je uložené 0,0286 priestorového metra (0,0286prm) palivového dreva.
 • Drevo sa voľne suší na vzduchu, zbytková vlhkosť je dosušená v teplovzdušnej sušiarni. Zostatková vlhkosť dreva dosahuje hodnotu v priemere 20% a menej.
 • Váha naloženého vreca s palivovým drevom, objem 0,024prm je cca12kg.
 • Drevo je prírodný produkt, podlieha zmene hmotnosti.

Cena bez dopravy 3,60 €/1ks vrece s DPH. 

Volne ukladané do raslových vriec